Ebbekøb len i Lynge herred

Lynge herred

Bispegods

Hovedgårde: Ebbekøb

                                                

Under Roskilde bispestol hørte Ebbekøb som et mindre len i Lynge herred. I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit M "Liunge herritt". Der er også nævnt noget gods i herredet, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Det er oplistet på en oversigt for sig selv. 

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Asminderød Ebbekøb  Ebbekøb 1 3 husmænd og en vandmølle. -
Langstrup 8   - -
Lønholt 4 Johannes Gløck pantsætter sit gods til Johan Petersen 1354. Han må have indløst det, for 1357 pantsætter Gløck godset til  Johan Henningsen. Brev M.8, 13, 14 
Tibberup 3 2 husmænd. -