Melby len i Strø herred

Bispegods

Strø herred

Hovedgårde: Melby

                                              

Under Roskilde bispestol hørte der en del gods i Strø herred, især omkring Arresø. Melby len var mest bøndergods. Der var tilsyneladende ingen decideret hovedgård.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Melby

            

Melby

                    

Melby 

                

20 1450 nævnes det, at byen hører under bispen. I årlig afgift gav Melby 1536 53 mark og 48 skilling.

                                                                                                                                                                                                                  

Tollerup ? I 1300-tallet ejede bispen gods her.