Ramløse len i Holbo herred

Borge i området: Hovgård?

Bispegods

Strø herred

Hovedgårde: Ramløses Hovgård

Under Roskilde bispestol hørte der en del gods i Strø herred, især omkring Arresø. Hovedgården i Ramløse len hed Hovgård, og ved Anisse ligger en halvø i Arresø, som hedder Hovgårds Pynt.

Fund fra Ramløse Hovgård:
Et stykke af en lyseholder

og en klædesplumpe 

 

 

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Ramløse Hovgård  Hovgård  22 Gården var meget stor (i alt 8 bol), havde mølle og 20 husmænd.

                                                                                                                                                                                          

Vinderød, Mårum, Søborg, Ramløse, Græsholt, Valby
Ågerup 2
Torup 6
Høbjerg Mølle 1
Bendstrup 1

 

Ramløse

Ca.1100-

Ramløse var et større len under bispen. Bispens hovedgård hed Hovgård. Der er fundet spor efter den. 

1139

Her blev biskop Rike/Ricco dræbt under borgerkrigen. Hovedgården gled dog siden over på private hænder.
-1381 Kong Oluf stadfæster, at bisp Niels har indløst Ramløse hos Bo Falk af Gisselfeld og Henrik Bidsere. 

Brev Æ.3 

1381-1536 Bispen Niels Jepsen Ulfeldt genopretter Ramløse len. Bispens hovedgård er stadig Hovgård 1381-1389 Bispen Niels Jepsen Ulfeldt genopretter Ramløse len.
1389-1392 Bispen Niels Jepsen Ulfeldt giver fogderiet over Ramløse til Laurentii Kapel ved Roskilde domkirke.
1392-1395 Væbner Niels Axelsen Ulfeldt er kapellets eller bispens foged i Ramløse.
1395-1442 Hvem der er fogeder i denne periode, vides ikke.
1442-58 Claus Henriksen (Skade) er kapellets eller bispens foged i Ramløse.
1464-91 Didrik Friis (af Arlevad) er kapellets eller bispens foged i Ramløse.
1532-1551 Laurids Jensen (Baden) er kapellets eller bispens foged i Ramløse. Han har lenet på afgift*.Under ham går lenet over til kronen. Han oppebærer også tiende af Udby kirke helt nede ved Vordingborg, og hans søster Cecilie, som bor hos ham har tiende af Højby i Odsherred.
1536-1565 Lenet går over til kronen. Det ligger tæt på et gammelt kronlen, nemlug Annisegård.
1551-61 Sønnen Hans Lauridsen (Baden) er kronens lensmand i Ramløse. Også han har lenet på livstid, og afgiften er den samme, som den hans far betalte.
1562 Godset i Ramløse lægges under kronlenet Krogen som jagtområde.
1565 Godset i Ramløse lægges under kongelenet Frederiksborg.
Laurids Jensen (Baden) afregner i 1536 lenet med:
12 mark
  Desuden 4 nætters gæsteri.

Mål og vægt og penge