Strø len i Strø herred

Bispegods

Strø herred

Kongelige len og lensmænd

Hovedgårde: Strø

                                                         

Under Roskilde bispestol hørte der en del gods i Strø herred, og sydligst af besiddelserne lå Strø len med hovedgård i Strølille og alt bøndergods i Skævinge, hvor også sognets kirke lå. I brevene fra Roskildegård er lenet omtalt i afsnit O "Strö herritt och Jörlunde herrit". 

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Strø Strø  Strø 1 Hertil skoven Elevlund samt dele af Grib Skov.  Strø, Skævinge, Lille Lyngby, Vejby, Græsholt, Esbønderup
Skævinge Skævinge 16 Vandmølle ved Strø.

                                                                                                                                                                                        

 

Strø

-1298  Hovedgården i Strø blev pantsat til bisp Johan 1298 af Niels Munks enke for 60 engelske nobler.

Brev O.43 

1298-1536 Strø med hovedgården blev et halvstort len under bispen.  1384 Niels Joensen af Strø er høvedsmand for bispen på borgen i København.
1536-1578 Lenet går over til kronen og lægges under Farum. 1536-1553 Lenet er under Farum.
1553-1564 Kongelig staldmester Jacob Sehested (død 1564) er kongelig lensmand her og i Skævinge. Han havde lenet frit.
1564-1578 Lenet er atter under Farum.
1578-1609 Kronen skøder godset til Johan Taube (skulle dog falde tilbage, hvis han døde uden livsarvinger). 
1609- Taube døde uden arvinger og godset er hjemfaldet til kronen, som formodentlig har lagt det under Frederiksborg Len.
Afgift 1536
15 pund rug
15 pund byg

Mål og vægt og penge