Skt. Anna altrene i Lille herred

Skt. Annas alter i koret

Skt. Annas alter i kapellet

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Koralterets gods i Lille herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Høje Tåstrup Tåstrup 2

Noget af det stiftergods, Henrik Gertsen gav 1363. Her blev også givet en vindmølle.

Kapelalterets gods i herredet fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Sengeløse Vridsløsemagle 2

  -