Skt. Gregors alter i Stevns herred

Sankt Gregorii alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Stevns herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Stevns Råby Råby 1

Med skov