Skt. Nicolai alter i Lynge herred

Skt. Nicolai alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Nicolai alters gods i Lynge herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lynge Lillerød Børstingerød 3

Stiftelsesgods fra Erik Nielsens testamente. Findes ikke i jordebogen 1568.

Borød 3

Stiftelsesgods fra Erik Nielsens testamente. Afhændet ved mageskifte* mod gods i Horns, Sømme og Stevns.

Blovstrød Kettinge 1
Karlebo Have 1

Stiftelsesgods fra Erik Nielsens testamente. Gården hed Haugård. Afhændet ved mageskifte* mod gods i Horns, Sømme og Stevns.

Birkerød Skovryd 4

Stiftelsesgods fra Erik Nielsens testamente. Optræder ikke i jordebogen 1568.

Nørre Herlev Hammersholt 4

* Mageskiftet var med kronen 20/4 1561.