1278         Jacob Nielsens alter

Ukendt formue

Altre

Altrenes placering

                               

Altare ejusdem Jacobi

Alteret blev grundlagt før 28/11 1278, da ærkedegnen Jacob Nielsen døde. Det er oprettet som sjælegave for ham selv og måske også for hans forældre. Det vides ikke, om der blev afsat penge til en alterpræst, og det vides heller ikke, hvilket gods, der var sat af til driften af alteret. Noget må der have været, for det fremgår af stiftelsesbrevet, at der årligt på årsdagen for hans død 28/11 skulle gives penge til ofre og til de fattige. Vi ved ikke, hvor dette alter lå.