Apostlen Peters alter i Stevns herred

Peter apostlens alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Stevns herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Stevns Store Heddinge Tommestrup  1

    -