Skt. Trinitatis kapelalter i Stevns herred

Skt. Trinitatis alter i kapellet

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                                     

Kapelalterets gods i Stevns herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Stevns Store Heddinge Sigerslev 1

   -