Hellig Trekongers alter i Horns herred

Hellig Trekongers alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Horns herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Horns

Gerlev Lyngerup 1    -
Skibby Skibby 2 Mageskiftet for gods i Smørum, Ølstykke og Strø