Skt. Vincents alter i Lille herred

Skt. Vincents alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Lille herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Torslunde Torslundemagle 5

Henning Snubbes fædrenegods, som han gav alteret i forbindelse med testamentet.