Gods under Vor Frue Kapel i Ølstykke herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                             

Vor Frue Kapel havde gods i Ølstykke herred, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Snostrup St. Rørbæk 1

Mageskifte med kronen 25/4 1562 mod gods i Flakkebjerg.