Gods under Vor Frue Kapel i Smørum herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                             

Vor Frue Kapel havde gods i Smørum herred, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Smørum Nybølle 1  -
Brøndbyøster Avedøre 1 Mageskifte med kronen 20/4 1561 mod gods i Flakkebjerg.