Gods under Vor Frue Kapel i Volborg herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                             

Vor Frue Kapel havde gods i Volborg herred, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Gershøj Vinderup 2

Landsbyen er forsvundet i dag.