Vemmeløse portion i Ramsø herred

Vemmeløse portion

Portioner

Herredets kirker

                                                              

Kannikkegodset i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Rorup Højby 1

 -