Vemmeløse portion i Slagelse herred

Vemmeløse portion

Portioner

Herredets kirker

                                                              

Kannikkegodset i Slagelse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Slagelse Kirke Stillinge Kirke Stillinge 1

  -