Sakristanens procuratorium i Lille 

Sakristanens procuratorium

Procuratorier

Herredets kirker

                                                                                                  

 Godset for portionen i Lille herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Høje Tåstrup Tåstrup 3

Gave fra 14/4 1390 fra ridder Cort Evertsen Moltke til Farebæksholm og Bjernede.