Greve præbende i Stevns herred

Greve præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                

Kannikkegodset i Stevns herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Stevns Lille Heddinge Lille Heddinge 2

  -