Helligåndshusgods i Faxe herred

Hellighåndshus præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                         

Kannikkegodset i Faxe herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Faxe Faxe Faxe 1

 -