Helligåndshusgods i Volborg herred

Hellighåndshus præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                         

Der var ikke decideret kannikkegods i Volborg herred, men en række kirker ydede en fast afgift til hospitalet af bispetienden:

Herred Sogn Byg (pund) Rug  (pund) Noter
Volborg Rye 3 3 -
Lundby 3 3 -
Sæby 3 3 -
Ullerup 3 3 -
Hvalsø 3 2 -
Hyllinge 6 6 -
Gershøj 6 5 -
Kisserup 2,5 2,5 -
Allerslev 1 1 Af præstegården plus slagtedyr
Hele bispetienden -