Johannes præbende i Stevns herred

Johannes præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Kannikkegodset i Stevns herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Stevns Holtug Holtug 2

 -