Klippestrup præbende i Horns herred

Klippestrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                    

Kannikkegodset i Horns herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Horns Skuldelev Onsved 1    -
Krogstrup Klippestrup* 8 Gårdene lå længe øde

* Bebyggelsen eksisterer ikke længere.