Vindinge præbende i Smørum herred

Vindinge præbende

Vindinge

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Vindinge præbendes gods i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Ledøje Ledøje 4  -
Glostrup Ejby 2 Afgivet til kronen ved mageskifte 20/4 1561, hvor præbendet til gengæld fik 1 gård i Frankerup (Års herred)