De 6 præbender i Ølstykke herred

De seks præbender

Kirker i herredet

Præbender

                                                           

Kannikkegodset i Jørlunde i Ølstykke herred stammer fra Peder Oxe gennem mageskifte 22/9 1541. Senere blev det krongods. Kannikkegodset i Ølstykke blev også krongods. Det samlede gods fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Jørlunde Sundbylille 3 Mageskiftet for gods i Ringsted. Mageskiftet påny med kronen 20/4 1561 mod gods i Flakkebjerg og Løve.
Ølstykke Ølstykke 1 Mageskiftet med kronen 25/4 1562 mod gods i Flakkebjerg.
Udlejre 1