De 6 præbender i Volborg herred

De seks præbender

Kirker i herredet

Præbender

                                                           

Kannikkegodset i Volborg herred er delvis mageskiftet med Peder Oxe 22/9 1541. Det fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Osted Osager 8 Skov til oldensvin. 2 af gårdene, Øster- og Vestergård, var en del af Jens Grands grundlæggergods fra 1288. De er en del af corpus og sat til en årlig værdi af 15 mark hver.

Kastholm 2 Skov til oldensvin. Gårdene, Nørre- og Søndergård, var en del af Jens Grands grundlæggergods fra 1288. De er en del af corpus og sat til en årlig værdi af hhv. 32 mark og 90 mark.
Allerslev Allerslev 1   -
Kirke Hvalsø Nørre Hvalsø 1 Skov til oldensvin. Mageskiftet med gods i Ringsted
Kirke Såby Abbetved 1 Skov til oldensvin.  Mageskiftet med gods i Ringsted