Rota præbende i Odsherred

Rota præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                         

Kannikkegodset i Odsherred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ods Odden Overby 6  -
Yderby 1  -