Kirkesogne i København(s amt)

 

 

Herrederne

Sjællandske kirker

Oprindelige byggematerialer

Tryk på kortet, hvis du vil se herredernes kirker. Og her, hvis du vil se, alle Sjællands herreder.

                                                                                 

Kirkesognene her følger den nuværende inddeling i sogne, men vist på kort over amterne før 1970. I Københavns amt mangler Søllerød, som i middelalderen hørte til Lynge. Der er gjort forsøg på kun at vise de oprindelige sogne, selv om det er svært inden for grænserne af Københavns kommune. Dog er Hvidovre blevet delvis opædt af København i tidens løb (Valby og Vigerslev indlemmet i København). Hvidovres vestligste del (Avedøre) hører til Smørum herred. Brønshøj med Husum og Serritslev er også fuldstændig opslugt. Farverne på kortet henviser til de byggematerialer, der er brugt ved opførelsen af kirkernes ældste dele. Du kan desuden se sogneinddelingen i

Ved matriklen 1682 blev al landbrugsjord i hele landet talt op og vurderet. I det senere Københavns Amt så det således ud, som det er vist under Smørum herred.