Agnetegods i Bjæverskov herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

                                                           

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 3 gårde i Bjæverskov herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

       65

Slimminge (Gørslev sogn) 1313 Mageskiftet med 12 øre jord i Hesselby ved Skelskør, som hørte til klostrets oprindelige gods fra kongedøtrene Agnes og Jutta. Det er også klostrets første mageskifte.

66

1313 Mageskiftet med 12 øre jord i Hesselby ved Skelskør, som hørte til klostrets oprindelige gods fra kongedøtrene Agnes og Jutta. Det er også klostrets første mageskifte.

67

1313 Mageskiftet med 12 øre jord i Hesselby ved Skelskør, som hørte til klostrets oprindelige gods fra kongedøtrene Agnes og Jutta. Det er også klostrets første mageskifte.