Agnetegods i Lille herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

                                                         

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på kun én gård i Lille herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

       39

Baldersbrønde

(Høje Tåstrup sogn)

-

Skænket som sjælegave af kannik Niels Ulstrup. Ligger senere øde og jorden lejes ud.