Agnetegods i Stevns herred

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

                                                              

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 2 gårde i Stevns herred fremgår af oversigten her.

Gårdnummer By Erhvervelsesår

93

Hellested efter 1337 Havde tidligere været ejet af Hemming Masen og før da hans far. Hemming havde pantsat jorden til Niels Tinde, hvilket grev Johan af Holsten gav brev på 1337. Er derefter kommet i klosterets besiddelse.

94

Frøslev 1354 Lejes ud straks ved erhvervelsen.