1333                Lindholm
Clara Kloster

Lindholm som klosterets gods

Lindholms historie

Stamtavle for slægten Godov

                                                                                            

Gammel Lindholm voldsted i Gevninge Sogn, "langagtig og omgivet af sænkninger". Godset blev skænket til Skt. Clara Kloster i 1333, men hvis der har været borg på stedet, må det være de tidligere ejere, der har lavet den. Klostret havde ikke brug for borge.

Det var Johannes Hvitting, som pantsatte Lindholm til Clara Kloster (Brev VI.210), så borgstedet kan have tilhørt Hvideslægten. Med pantsættelsen fulgte desuden 2 gårde, som ejedes af Vor Frue kloster i Roskilde. Gårde og voldsted blev senere forlenet til medlemmer af slægten Godov (se nærmere om stedets historie).

Voldstedet kan ses som en træbevokset ø. Gammel Lindholm er en naturlig banke, der på alle sider er omgivet af sumpet eng. Banken, der er orienteret i nordøstlig - sydvestlig retning, er ca. 315 m lang og ca. 100 m bred. Den nordøstligste del af banken, som hæver sig ca. 11 m over engen, og står med stejle sider, som dog kan være fremkommet ved afgravning, har form som en tårnbanke. Den lavere del af banken, er kun er ca.4 m høj, har udgjort borgens gård­banke. På tårnbankens ca. 30x45 m store plateau kan man finde rester af et kampestensfundament til en ca. 12 m stor bygning. I det nordvestlige hjørne af gårdbankens ca. 70x45 m store plateau og lige ved foden af tårnbanken stå rester af en ca. 15x6,5 m stor kælder, som har været en del af en bygning, der er omtrent lige så lang som gårdbanken var bred. Bygningen blev i 1940 undersøgt af Nationalmuseet, og man fandt rester af bygninger langs gårdbankens øst- og sydside. Alle bygninger er sandsynligvis fra senmiddelalderen.