Claragods i Fakse herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                                     

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Faxe herred ejer klosteret 3 gårde (til slut kun 1) fordelt på følgende gods:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Karise Karise 1260'erne 1 Strøgods doneret af Peder Olufsen af Karise

Store-Linde

1492 2 Retssag om gårdene. 1523 tildømmes klosteret en fjerding jord på Linde mark, men det kan være det ovenfor nævnte (Brev VI.111, 217).