Claragods i Horns herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                                  

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Horns herred ejer/ejede klosteret 2 gårde fordelt på følgende gods:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Gerlev Tørslev 1300-tallet 1 Der kendes ikke videre til godset. En gård købt af Jacob Havre 1326 sammen med gods i Bukkerup (Brev I.14). En del gods måtte sælges fra p.gr.a. pengemangel under landbrugskrisen efter pesten. Alternativet var, at gårdene lå øde, fordi der var mangel på fæstere.
Kyndby Kyndby 1476 1 En gård i Herlev blev mageskiftet med Jacob Johansen for godset her (Brev I.23).