Antvorskovgods på Falster

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

                                              

Antvorskov havde også gods uden for Sjælland som her på Falster i Odense Stift:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Falster Nørre

Kippinge

Øster Kippinge

1

Erik Madsen Vasspyd til Birkende solgte gårdene til klosteret 1551.

                                                                                                                                                          

Gundslev

Skerne

1
Brarup Brarup Mølle

En møller, der hed Søren, blev 1551 dømt af landstinget til at give møllen tilbage til klosteret. 

 
Torkilstrup Trudstrup 1 Klostergods erhvervet af  Johan Oxe 1480 for 200 gylden. I handelen indgik først og fremmest gods på Lolland. Oxe har 1529 alt klostergodset på Lolland og Falster i forlening af Antvorskov.
Gundslevmagle 1 Nicolaus Reberg tog godset i pant 1396 for brødrene Marcus, Walter og Peder Fæht.
1 Peder Fæht pantsatte godset til Johannes Trogillo 1401.  
2 Erik Andersen gav 1450 gårdene til klosteret som sjælegave.  Han gav også 1 gård i Tingsted.  
2 Gårdene lå i Skjernede og blev solgt.   
1 Karine Mortensdatter, enke efter borgeren i Slagelse Hans Hermansen, pantsatte sine rettigheder i gården til klosteret  1468.  
1 Christopher Jensen Basse solgte gården til klosteret 1468. 
3 Mageskiftet til Margrethe Lauridsdatter Falster 1494, hvor hun afgav gods Hyllerup i Slagelse.
Tingsted Øverup 1 Eskild Falster pantsatte gården til Johannes Trogillo 1400.
1 Morten Reberg mageskiftede gården med en nær hans hovedgård Skerne. 
1 Erik Andersen gav1450 gårdene til klosteret som sjælegave.  Han gav også 1 gård i Gundslevmagle.  
Falster-Søndre Nørre Ørslev Nørre Ørslev 1 1443 fik klostret gården ved en dom. Mikkel Hare boede på den.   
1 Gårdene blev afgivet ved mageskifte 1541 med Johan Friis. Klostret fik gods i Slagelse.
Sønder Alslev Sønder Alslev 2
Idestrup Sønder Tostrup 1 Klostret får noget jord retur ved dom 1542.