Cisterciensere

Esrum Kloster

Sorø Kloster

Den hellige Bernhard af Clairvaux piller Jesus ned fra korset. Figuren stammer fra den altertavle, der i sin tid stod i den nu forsvundne klosterkirke i Esrum.

Cisterciens er det latinske navn for en, der kom fra Citeaux, et fransk kloster, hvor nogle brødre, der ville leve efter Benedikts klosterregler på en mere oprindelig måde, end klostervæsnet havde udviklet sig til omkring 1100. Alle cistercienserklostre er grundlagt af munke, der er udgået fra et andet kloster. Og moderklosteret bliver ved med at "stå over" og føre tilsyn med "datterklosteret", også når datteren blev rigere og mægtigere end moderen, som det på Sjælland blev tilfældet med moder Esrum og datter Sorø. Det mest kendte af Citeaux's datterklostre blev Clairvaux, mest vel fordi den mest kendte cistercienser til alle tider, den hellige Bernhard, havde levet og virket. Familieskabet for danske cistercienserklostre ser således ud:

Moderkloster Datterkloster Datterklosters datterkloster Datterklosters datterdatter Datterklosters datterdatters datter
Citeaux 1144 Herredvad (Skåne)

                                  

1163 Tvis (Jylland)    
1173 Løgum (Sønderjylland)
1175 Seem (Jylland)
1172 Holme (Fyn - Brahetrolleborg i dag)
1133 Clairvaux

                       

1151 Esrum (Sjælland)

                                                             

1158 Vitskøl (Jylland)

                                       

1165 Sminge (Jylland)  
1166 Veng (Jylland)
1168 Kalvø (Jylland)
1172 Øm (Jylland)
1161 Sorø (Sjælland) 1194 Ås (Halland)
1326 Knardrup (Sjælland)
1172 Dargun (Forpommern) 1199 Hilda/Eldena (Pommern)
1186 Oliva (Bagpommern)
1174 Colbaz (Pommern) 1294 Marienwalde (Vestpommern)
1376 Himmelstätt (Pommern)
1192 Guldhom (Jylland)                                                    
1210 Ryd (Jylland)

Som det ses, er Esrum noget særligt ved at være udgået af Clairvaux. Og ved sammen med Herredvad at være moderkloster til alle andre danske klostre.