Knardrup Klosters bygninger

 

  Klosteret

Der er ingen billeder af det oprindelige kloster, så tegningen her kunne være et bud på et mindre firfløjet anlæg.

Syd for Kirkesøens vestlige del i Ganløse, lige under den nuværende Knardrupgård, ligger resterne af Knardrup kloster. Der er 1940 under og omkring de nuværende bygninger fremgravet murrester stammende fra det firefløjede klosteranlæg, der hat sluttet sig om en gård på ca. 40 * 10 m. Klosterkirken, der har målt ca. 31 * 10 m, har ligget mod nord på bakkehældet ned mod Kirkesø. Mellem bygningerne og søen har kirkegården ligget. Lidt syd for klosteret er der fundet murrester, der muligvis kan stamme fra Sunesønnernes gård, således kampestensfundamenter uden spor af teglsten. Der har derimod været anvendt teglsten ved opførelsen af en bygning lige øst for klosterkirkens østlige gavl. At dømme efter grundplanen drejer det sig om en romansk kirkebygning bestående af skib og kor. I gårdens have findes en granitsten med rosetornamenter af romansk karakter.

 

Den nuværende Knardrupgård er ikke så gammel, for den universitetsejede bondegård brændte 1957.