Ringsted Kloster

 

Ringsted kloster

Skt. Bendts Kirke

                                                    

Der er kun få oplysninger om, hvordan benediktinerklostret i Ringsted har set ud. Selve klostret er brændt flere gange og der kun foretaget enkelte udgravninger i dets nærhed. Først med byggeriet af teglstenskirken er der oplysninger om klostrets udseende. Det har formodentlig været et firfløjet hovedanlæg, ligesom andre benediktinerklostre, med kirken som nordfløj. Billedet her er Resens gengivelse, hvor bygningerne mærket 3 er klostret (2 er kirken, som står der endnu. Kirkegården er nedlagt). Klostret brændte 1806 og blev ikke genopført. Bygningerne mærket 5 er økonomibygninger med adgang fra porten med porthuse mærket 4.

Grundplanen kan have været denne: