1910                  Asylgade

Asylgade midt

Asylgade mod nord

                                                      

Store dele af Asylgade på Bjerget brænder 1910.