Skt Jørgensbjerg

Skt. Jørgensbjerg

Detaljer

Skt. Jørgensbjerg Kirke

 

                                                                      

Matrikelkortet viser Skt. Jørgensbjerg 1808. En tydeligere version, hvor gårde er tegnet op og vejnavne angivet, kan du også se. Skt. Jørgensbjerg var et lille sogn. Der var ikke mange gårde. Og der var især ikke så stort et jordtilliggende til byen. Jordene ses herunder på samme matrikelkort. Sognet ligner en kotelet. Yderst på skaftet befinder landsby og kirke sig. Landsbyen er ikke udskiftet, så de mange lodder i forskellige marker tilhører gårdene i byen, hvis jorder ikke ligger samlet.

På matrikelkortet 1854 er jorderne samlet - men der er ikke flyttet gårde ud

.