1792             Nordgården

Svogerslevkort

Luftfoto

Gårde før udskiftningen

Billedet er taget fra kirketårnet  nordud, hvor man kan se Nordgården og enkelte bygninger i Strædet.

                                                                                             

Både Dømmes mose og høj hørte efter udskiftningen af jordene i 1792 under Nordgården. Et gammelt sagn fra gården fortæller, at hvis nogen skænder den gamle gravhøj, ville der dø et kreatur på gården. Nordgården brændte i 1917. Årsagen er aldrig opdaget. Ved Nordgården lå byens kilde, hvor kvinderne kom for at få skyllet tøj, når de havde vasket det hjemme. Nordgården blev nedlagt som landbrug og blev kommunekontor i 1960. Hovedbygningen til Nordgården er nu sognegård