1971             Industrileddet

Kort over Svogerslev

Luftfoto før villaudbygning

Gårde før villaudbygning

                                                                               

Industrileddet er udstykket fra matr. nr. 8, og udstykket til erhvervsformål. Vejen var næsten bestemt til at hedde "Knasten", men navnet Industrileddet blev vedtaget i 1971.