Johan Jespersen Ravensberg
Johan Ravensberg
Mindetavle

Johan Jespersen Ravensberg er begravet i Domkirken. Johan Jepsen Ravensberg blev begravet i nordre side af domkirkens hovedskib. Over graven lagdes en stor og smuk sten. I det største felt ses bispens stav og mitra samt Ravensbergernes våben; indskriften i randen gælder ham. Den nederste del af stenen optages af en indskriftstavle, flankeret af Ravensbergernes og Bechernes våbenskjolde. På tavlen fortælles det, at samme år som bispen døde hans broder Joakim Jepsen, og at han også er begravet under denne sten, som hans svigersøn, adelsmanden Joakim Bech til Førslev har ladet udhugge. Da man i 1753 åbnede en grav ved siden af bispens, skred jorden væk fra denne, og arbejderne udtog af nysgerrighed et par sten af dens murede tag. Man så da bispens skelet, som i de foldede hænder holdt en kalk af tin og en disk. Nogle stykker af hans stola og overlæderet af skoene var endnu bevaret, så man kunne slutte, at han efter sædvane havde været begravet i fuldt bispeskrud. Kirkestole skjuler graven i dag.

På murpillen nærmest graven er der ophængt en mindetavle over bispen.