Lave Urne
Lave Urne

Lage Urne døde af strubebetændelse midt under det lutherske røre. Han blev begravet i domkirken.

Lage Urne blev begravet ved siden af sin moder i det senere nedrevne Skt. Laurentii Kapel. Hans gravsten blev da flyttet til højkoret, hvor den kun lå i få år, indtil dette blev omdannet. Den kom derefter til Vor Frue Kapel og er senere forsvundet, vel nok da også dette kapel blev nedrevet.