Kirkefyrster i Roskilde

1022-1032

Gerbrand

Engelsk prælat, som Knud den Store indsætter. Blev fanget af ærkebispen af Hamburg-Bremen og først sluppet fri, da han lovede at være ærkebispen (som formelt var den danske kirkes leder til 1104) lydig.

1032-1060

Avoco (Åge)

Åd og drak sig ihjel.

1060-1073

Vilhelm

Svend Estridsens rådgiver og ven. Begravet i Domkirken. Da Vilhelm blev bisp, blev bispedømmet opdelt i stifterne Sjælland (Roskilde), Lund og Dalby i Skåne. 1066 blev Dalby nedlagt og lagt under Lund. Vilhelm lyste i følge et sagn kongen i band, da han lod to stormænd dræbe i Domkirken - men gav ham også syndsforladelse, da han mødte barfodet op ved kirkedøren klædt i en simpel kjortel. Døde iflg. et andet sagn samtidig med kongen ved, at han lagde sig på jorden og bed Gud tage hans liv, da han mødte kongens ligtog.

1074-1088

Svend Nordmand

Lader den første store Domkirke - af frådsten - opføre. Døde på pilgrimsrejse på Rhodos. Var opr. medlem af kongens hird og kunne ikke latin. Da hans præstekolleger lavede grin med ham, så han læste noget forkert om Svend Estridsen, blev kongen ikke sur. Tværtimod sendte han Svend på skolebænken. Forudså, at der ville kommer hungersnød efter Knud den Helliges død.

              

1088-1124

Arnold

Henter Skt. Lucius til Roskilde. Er svag over for et bondeoprør mod tiende og ender som landflygtig. I 1104 bliver Lund, ikke Roskilde, som ellers var det rigeste og mest centralt beliggende stift,  ærkebispesæde. Når det blev Lund, skyldes det bl.a., at Lund lå centralt i forhold til, at ærkebispesædet omfattede Danmark og Sverige.

 

1124-1134

Peder

Boglærd og karakterfast. Faldt sammen med 4 andre bisper i slaget ved Fodevig.

1134-1137

Eskild

Blev efter sin korte tid i Roskilde en af de betydeligste ærkebisper i Lund (1137-1177).

1137-1139

Rike / Rico

Dræbt i Ramløse.

 
1139-1140

Herman

Begravet i Lund Domkirke 1154.

1140-1158

Asser / Asger

Begravet i Domkirken.

1158-1191

Absalon

Biskop 1158. Grundlægger København 1168, indlemmer Rügen i stiftet 1169, ærkebisp i Lund 1177-1201. Begravet i Sorø Kirke.

     
1191-1214

Peder Sunesen

Bygger Absalonsbuen og påbegynder opførelsen af den nuværende Domkirke. Kongens kansler fra 1201.

          
1215-1225

Peder Jakobsen

Tager på korstog, men strander i Flandern, hvor han dør og begraves.

       

1226-1249

Niels Stigsen

Får Saltholm af kong Valdemar Sejr. Kong Erik Plovpennings kansler - og senere fjende. Dør i landflygtighed og begraves 1249 i Clairvaux.

1249-1254

Jacob Erlandsen

Bliver ærkebisp i Lund, den mest kongefjendske.

1254-1277

Peder Bang

I strid med kong Kristoffer. Må flygte til Rygen 1259. Dør som landflygtig.

1278-1280

Stigot

1280-1290

Ingvar Hjort

1290-1300

Johan Krag

Begravet i Sorø Kirke.

 

1301-1320

Oluf

Bygger Vor Frue Kapel på Domkirken, hvor han ligger begravet..

1321-1330

Johan Hind

Døde i Stralsund. Begravet i Domkirken. Han gjorde sin bror Ingvar Hjort (våbenskjoldet) til lensmand i København. 

1330-1344

Johan Nyborg

Havde været embedsmand, såkaldt pønitentiar, for paven i Avignon. Som pønitentiar havde han været specialist i kirkelig strafferet, som som regel resulterede i pengebøder. Men arbejdet havde også bestået i at sælge kirkelige embeder på pavens vegne. Johan endte med selv at købe sit embede i Roskilde. 

1344-1350

Jakob Poulsen

Dør af pest (den sorte død).

1350-1368

Henrik Geertsen

Låner kongen København. Begravet i Domkirken. Grundlægger Skt. Anna alter i koret.

1368-1395

Niels Jespersen Ulfeldt

Kong Valdemar Atterdags kansler. Begravet i Domkirken.

 

1395-1416 Peder Jensen Lodehat

Bygger Gjorslev. Dronning Margrethes kansler. Begravet i Domkirken.

1417-1431 Jens Andersen Lodehat Brodersøn til Peder Jensen. Erik af Pommerns kansler. Anskaffer Domkirkens korstole. Begravet i Domkirken.

1431-1448 Jens Pedersen Jernskæg

Får af Chr. I Møn som erstatning for København. Begravet i Domkirken.

  

1448-1461 Oluf Daa Begravet i Domkirken

      

1461-1485 Oluf Mortensen Baden

Christopher af Bayerns kansler, Københavns Universitets første kansler. Opfører mange tilbygninger til Domkirken. Begravet i Domkirken. Poul Helgesen skrev vedr. Oluf Mortensen, at “efterfølgerne blev stadig ringere og ringere”.

1485-1500 Niels Skave

Kong Hans´ kansler. Stridbar: Førte mange retssager. Også ødsel. Begravet i Domkirken.

1500-1512 Johan Jespersen Ravensberg

Kong Hans´ kansler. Som meget ung gift i Köln med prostitueret, hvilket dog blev kendt ugyldigt. Begravet i Domkirken.

1512-1529 Lage Urne

Dygtig. Døde af strubebetændelse midt under det lutherske røre. Begravet i Domkirken.

1529-1536 Joachim Rønnow

                                                

Ikke godkendt af paven. Afsættes ved reformationen 1536, og indsættes som fange på Dragsholm Slot, hvor han forbliver til sin død i 1544. Begravet i Helligåndskirken i København.

 

Om bispestolen

Lutherske superintendenter og biskopper

Stiftsbiskopper

Ærkebiskopper i Lund