Gert Schrøder
Gert Schrøder
Indskrift
Epitafium

I gulvet i domkirkens koromgang tæt ved epitafiet er Gert Schrøder og hans hustru begravet under en meget typisk gravsten. Troen og håbet og hele 8 dødssymboler indrammer indskriftsfelterne. 

I ovalen øverst gengives på latin et vers af Davids 118. salme: "Jeg er ikke død, men lever og skal fortælle Herrens gerninger". 

De store indskrifttavler bringer de afdødes navne og data samt religiøse indskrifter på latin og tysk. Nederst den gravstenstekst, der var mest brugt dengang: "I dag mig, i morgen dig". 

Allernederst under tekstfelterne er der to skjolde: Det første viser et bomærke (som borgere kunne bruge i stedet for våbenskjold, der var reserveret adelen) og bogstaverne G. S (Gert Schrøder). Det andet viser Kristi monogram IHS med bogstaverne KAD (Kirsten Albertsdatter).