Johan Friis 
Friis  

Kanslere 

Portræt af den ældre Friis

Det Danske Kancellis kansler, Johan Friis til Hesselager og Borreby (1494-1570) var den egentlige regeringsleder under både Christian III og Frederik II.

Johan Friis var en meget lærd mand af en adelsmand at være, hvilket gjorde ham til en så stærk kansler under to konger. Dette billede er fra hans yngre dage.

På sine to største hovedgårde, Hesselager på Fyn og Borreby ved Skelskør på Sjælland, byggede Friis de anselige rennaissancehovedbygninger, som stadig eksisterer, og på et af sine mindre godser, Hagested ved Holbæk, byggede han også en mindre anselig hovedbygning. Ved Holbæk ejede Friis tillige Vinderupgård (i dag Eriksholm). Den havde han efter reformationen fået fat i efter, at den tidligere havde hørt under Roskilde bispestol.

Friis havde hverken kone eller børn, så hans nevøer og niecer arvede hans mange godser. En af dem, Karen Friis, som var gift med lensmanden i Roskilde, Bjørn Andersen, arvede Vinderupgård.