Niels Kaas 
Niels Kaas
Christian IV

Niels Kaas overlader på sit sygeleje nøglerne til den hvælving på Københavns Slot, hvor rigets klenodier lå, til den unge Christian IV, som herefter selv overtog ansvaret for regeringen. Kaas holdt også en tale for den unge prins, hvor han pålagde ham at holde flåden i orden og at styre retfærdigt og samvittighedsfuldt. Derpå døde han.

Maleriet kan ses på Frederiksborg og det er malt 1880 af Carl Bloch. Rummet kunne ligne et værelse på det Rosenborg Slot, Christian IV selv byggede.