Eggert Ulfeldt 
Slægt og våbenskjold

Eggert Ulfeldt var lensmand 1574-1577. På hans ligsten fra Ørslev kirke nær hans gods Kragerup ses han sammen med sin hustru Lisbet Christoffersdatter Galde. Stenen er ikke helt troværdig, for hun blev faktisk begravet sammen med sin anden husbond. Denne slags fejl er ikke ualmindelige: Man bestilte nemlig sine ligsten, mens man selv var lyslevende og kunne jo ikke altid forudsige, at ens ægtefælle ville nå at gifte sig igen.

Ulfeldt er født på Kragerup i Løve herred, Vestsjælland ca. 1515. Gården ejedes af hans far, og han skulle selv senere skrive sig til Kragerup. Han blev lensmand på Svenstrup og 1574 fik han så Roskildegård. Her sad han til 1577.

Skønt han var rigsråd, har han ikke sat sig spor i den politiske historie, og der er heller ikke beretninger om større bedrifter på det militære område, så der er næppe tale om en betydelig personlighed.

Han giftede sig med den norske adelsfrøken Lisbet Christoffersdatter Galde. De fik ingen børn. Det gjorde hun til gengæld i sit andet ægteskab med statholderen i Norge Jørgen Friis. I dette ægteskab fødtes den senere kansler og lensmand i Roskilde Christian Friis til Kragerup.

Eggert Ulfeldt døde 15/2 1583.