Slægten Hardenberg
Dragsholm                      

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Hardenberg: Et hvidt ulvehovede i blåt. På hjelmen et hvidt ulvehovede mellem hvidt og blåt vesselhorn.

Slægten er en tysk uradelsslægt fra Hannover, nævnt første gang med Ejler Hardenberg 1419. Slægten uddøde 1604 med Erik Hardenberg til Vedtofte.